Termínované vklady a jejich rozdělení

Termínované vklady jsou jedním ze základních stavebních kamenů v portfoliu domácích nebo firemních financí.

Je to druh depozitního bankovního produktu a sjednává se na předem daný úrok a dobu. Poskytovatelem termínovaných vkladů jsou především banky a družstevní záložny. Jedná se tedy o velice bezpečný investičně-spořící nástroj. Výnosnost je však menší než u jiných rizikovějších produktů. Je to velice jednoduchý produkt, avšak některé banky jej komplikují díky sofistikovaným marketingovým kampaním. Peníze uložené na termínovaných vkladech jsou dnes ze zákona pojištěné do výše 100 tisíc EUR. Úrokové sazby se v čase mění v závisloti na vývoji ekonomiky.

Termínované vklady rozlišujeme podle doby trvání:

  • krátkodobý vklad s dobou od 7 dní do 12 měsíců
  • střednědobý vklad s trváním 2, 3 a 4 roky
  • dlouhodobý vklad, který je splatný nejdříve po 5-ti letech.

Další dělení termínovaných vkladů:

  • Jednorázové termínované vklady - vklad je úročen do dne splatnosti. Úrok se zúčtovává v den splatnosti vkladu. Po jeho skončení je celá částka i s úroky převedena na účet, který si klient zvolí nebo si ji může vybrat v hotovosti. Obnovitelný vklad není. Obvykle se využívá u střednědobých a dlouhodobých účtů.
  • Revolvingové termínované vklady (s automatickým obnovením) - vklad se po dni splatnosti automaticky obnoví na dobu původního termínu s úrokovou sazbou platnou v den obnovení vkladu. V den splatnosti je možné peníze převést na klientem určený účet nebo připsat opět k vkladu. Občas banky obnovují termínovaný vklad na dobu určitou (např. pět let). Obnovování se využívá především u krátkodobých vkladů.

Srovnání termínovaných vkladů

Na následující stránce naleznete srovnání našich doporučovaných termínovaných vkladů, které Vám pomůže se snadněji orientovat v dnešní nabídce.