Spořící účty

Spořící účet je bankovní účet který je lépe úročen oproti běžným účtům které banky nabízejí. Spojuje výhody dvou finančních produktů a to termínovaného vkladu (zhodnocení) a běžného účtu (likvidita).

Výhody:
 • je ZDARMA
 • minimální riziko investice
 • vysoká likvidita vložených prostředků
 • banky většinou za vedení spořícího účtu a s ním spojené služby a transakce neúčtují žádné poplatky

Spořící účet
 • je zakládán na dobu neurčitou
 • slouží ke zhodnocení volných finančních prostředků
 • jsou zhodnocovány vyšší úrokovou sazbou než na běžném účtu
 • je zakládán jako doplněk k běžnému účtu
 • banky nabízí spořící účet jako nezávislý finanční produkt
 • bezpečnost spořícího účtu je velmi vysoká, jelikož je stejně jako běžný účet ze zákona pojištěn do výše 100%.
 • spořící účty nabízí takřka všechny banky a řada družstevních záložen.

Dvě formy spořícího účtu:

Spořící účet s výpovědní lhůtou – výpovědní lhůta mívá délku od několika dní či týdnů až po jeden rok. Pokud majitel spořícího účtu “sáhne“ na vložené prostředky před uplynutím výpovědní lhůty, musí počítat s nemalými sankčními poplatky.

Spořící účet bez výpovědní lhůty – u tohoto typu spořícího účtu je možné vybrat peníze z účtu okamžitě, a to bez jakýchkoliv sankcí. Jeho výhodou je vysoká likvidita vložených prostředků.

Srovnání spořících účtů