Spoření

Díky bankovním poplatkům a minimálním úrokům na běžných účtech se naše peníze spíše znehodnocují než aby přinášely nějaký výnos. Způsobů jak volné finanční prostředky zhodnotit je celá řada.

Základní spořící produkty můžeme rozdělit na:


  • Spořící účty
  • Termínované vklady
  • Stavební spoření
  • Penzijní připojištění
Spořící účty - nabízí rychlé a bezpečné uložení dočasně přebytečných financí.

Termínované vklady - jedná se o bankovní vklady na dobu určitou s předem stanovenou úrokovou sazbou.

Stavební spoření - oblíbená forma spoření na bydlení se státním příspěvkem. Je vhodné zvláště pro ty, kteří chtějí využívat následné úvěrové produkty stavebních spořitelen.

Penzijní připojištění - dává možnost finančního zabezpečení v důchodovém věku. V důchodu pak není nutné se spoléhat výhradně na státní systém důchodového zabezpečení, který bude již v blízké budoucnosti čelit závažným problémům. Připojištěním získáte státní příspěvek.


Víte Jak efektivně spořit?

Zeptejte se prvního sta lidí, které potkáte, co si v životě přejí nejvíc, a devadesát osm z nich vám nedokáže odpovědět. Když na ně budete naléhat, řeknou někteří - bezpečí;  řada z nich řekne - peníze;  pár si jich bude přát štěstí;  jiní slávu a moc;  a ještě jiní řeknou - společenské uznání, lehké živobytí, umět zpívat, tančit nebo psát ale nikdo z nich nebude schopen tyto cíle definovat nebo zhruba nastínit plán, podle kterého těchto vágně formulovaných přání chtějí dosáhnout.
Ze zbožného přání nezbohatnete. Zbohatnete pouze díky touze, konkrétním plánům a vytrvalosti.

Jak získat vytrvalost:
Existují čtyři jednoduché zásady přispívající k návyku vytrvalosti. Nevyžadují žádnou mimořádnou inteligenci, žádné zvláštní vzdělání a poměrně málo času a úsilí.
  1. Jasně stanovený cíl, za nímž stojí mimořádně silná touha po jeho dosažení.
  2. Konkrétní plán, který je systematicky plněn.
  3. Mysl pevně uzavřena všem negativním a odrazujícím vlivům včetně poznámek příbuzných, přátel a známých.)
  4. Přátelství s lidmi, kteří vás dokáží povzbudit, abyste neustoupili od svých plánů a záměrů.
Tyto čtyři body jsou pro úspěch v životě nezbytné. Měly by se stát každodenním zvykem.