Ostatní zhodnocení

Volné finanční prostředky můžeme zhodnotit i jiným než běžným způsobem s bezpečnou návratností naší investice.

Na českém trhu je řada renomovaných kapitálových společností, které se zabývají investicemi s vyšším zhodnocením nad rámec výnosů na běžném bankovním trhu.

Základní členění těchto investic dle typu podkladového aktiva:
  • akcie
  • podílové fondy
  • dluhopisy
  • komodity
  • měny
  • směnky
  • ostatní finanční deriváty