Spořit nebo investovat?

Jaký je rozdíl mezi spořením a investováním?

Odpověď: U spoření znám dopředu výnos, u investice jej pouze odhaduji.

Jaký je vztah rizika a výnosu?

Odpověď: Pokud požaduji vyšší výnos, musím zpravidla podstoupit vyšší riziko.

Co je Portfolio?

Odpověď: Je rozdělení investice mezi různé investiční nástroje za účelem diverzifikace rizika. Diverzifikace – snížení rizika investice při zachování výnosu. Nepodstupovat větší riziko, než je nezbytné k dosažení očekávaných výnosů.
Je všeobecně známá citace – „Nedáváme všechna vejce do jednoho košíku.“


Zlaté pravidlo investování

Neexistuje investice, která by dosáhla maxima ve všech hlediscích současně. Existuje jen možnost hledání optimálního poměru. Proto u investice vždy posuzujeme všechny veličiny současně. Prostě je vždy „něco za něco.“ Musíme tzv. obětovat třeba předpokládanou výši výnosu za menší riziko. Pokud máme pro investici delší horizont (8, 15 nebo 30 let a více), při stejném riziku můžeme dosáhnout větších výnosů, a obráceně. Vždy záleží na investičním profilu klienta a investičním horizontu investice.