J&T fondy

J&T banka nabízí podílové fondy, kam mohou současní i noví klienti investovat své peníze od 100 000,- Kč. Všechny fondy jsou otevřené podílové a v české koruně. Nově mohou investovat v segmentu Clear Deal do fondů J&T a fondů třetích stran i právnické osoby a to od částky 100 tisíc korun.

Smíšený fond roku 2015

J&T Money fond        

TENTO FOND OBDRŽEL PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ SMÍŠENÝ FOND ROKU 2015

 • Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T a kteří požadují výnos přesahující zhodnocení bankovních vkladů.
 • Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosu bankovních vkladů a to zejména prostřednictvím investic do nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, instrumentů peněžního trhu včetně směnek, termínovaných vkladů a dalších finančních instrumentů.
 • Snažíme se docílit dlouhodobých výnosů a zhodnocování aktiv nad úrovní výnosů bankovních vkladů. Jako např. dluhové cenné papíry, směnky, terminované vklady = nástroje s pevným výnosem.
 • Poplatek za správu fondu je aktuálně jen 1% z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu.
  Dostupnost finančních prostředků v případě potřeby a následným prodejem fondu je v horizontu 14 dní.
  Výkonnost fondu k 30.4.2016
OBDOBÍ Zhodnocení
1 měsíc 0,19%
3 měsíce 1,55%
6 měsíců 2,82%
1 rok 5,05%
od zahájení 4,97%

J&T Bond CZK


 • slouží k dosáhnutí dlouhodobého kapitálového růstu především investicemi do dluhopisů, i instrumenty s vyšším investorským rizikem.
 • fond je určen dlouhodobým investorům kteří požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů, ale kteří jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty
 • Do fondu budou pořizovány investiční nástroje, které drží nebo si je ochotna koupit sama skupina J&T.
 • maximální vstupní poplatek činí 3% a poplatek za správu fondu je aktuálně 1%. Maximálně 2% z průměrné hodnoty dosažené během jednoho roku ve vlastním kapitálu.
  (Při investici 1 mil. Kč je vstupní poplatek jen 1,5%)
Výkonnost fondu k 30.4.2016
OBDOBÍ Zhodnocení
1 měsíc 1,24%
3 měsíce 3,40%
6 měsíců 2,61%
1 rok 4,35%
od zahájení         5,38%J&T Flexi Dluhopisový

 • slouží především k zhodnocení volných peněžních prostředků. Nabízí nižsí riziko než klasické dluhopisové fondy. Dá se považovat za atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem - přesouvá mezi nimi prostředky s ohledem na vývoj finančních trhů a úrokových sazeb.
 • maximální vstupní poplatek činí 3% a poplatek za správu je aktuálně 0.80%. Maximální poplatek za správu činí 2% průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu.
  (Při investici 1 mil. Kč je vstupní poplatek jen 1,5%)
  Výkonnost fondu k datu 30.4.2016
OBDOBÍ Zhodnocení
1 měsíc 0,21%
3 měsíce 1,07%
6 měsíců 0.57%
1 rok -0,80%
od zahájení 4,14%


Upozornění: Vývoj v minulosti ani současná výkonnost nedává
žádné záruky budoucího vývoje. Aktuální hodnota podílových listu
muže stoupat i klesat a neexistuje žádná záruka dosáhnutí
určitého výnosu a ani záruka, že hodnota investice nepoklesne
pod výšku vstupní investice. Veškeré informace zde uvedené mají
pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut
nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí.