Conseq

Conseq

 • ryze česká firma, zná dokonale potřeby českých investorů
 • vysoká transparentnost
 • komplexní portfolio špičkových investičních produktů, které jsou k dispozici klientům a obchodním zástupcům na jednom jediném místě.

Horizont Invest    

 • podílový fond - možnost volit si investiční strategii podle toho, zda je pro klienta důležitější výnos jeho investice nebo zda chce raději zvolit opatrnější variantu investice, jejíž hodnota nebude kolísat a také cílové datum splatnosti.
 • dvě investiční strategie:
 1. vyvážené portfolio
 2. dynamické portfolio
 • jednoduchost produktu, pravidelný pololetní reporting o stavu a vývoji portfolia
 • diverzifikace mezi fondy
 • zvýhodněné sazby předplacených vstupních poplatků pro programy pravidelných investic.

Active Invest

 • otevřené podílové fondy - složeny z fondů několika různých investičních správců
 1. Konzervativní portfolio - investice s investičním horizontem cca 2 roky, nízká rizikovost, ale výnos přesahující sazby termínovaných vkladů.
 2. Vyvážené portfolio - balancovaný poměr konzervativních a dynamických investic. Jednu část portfolia tvoří fondy dluhopisů, druhou část rizikovější fondy dluhopisů nebo akciové fondy.
 3. Dynamické portfolio - většina svěřených prostředků v akciových fondech. Cílem je dosáhnout v dlouhodobém horizontu (min. 5 let) maximálního výnosu.
Minimum pro výši první investice je stanoveno na 10.000,-Kč, další částky mohou být od 500,-Kč