Fondy

Podílové Fondy


Jedná se o soukromé obchodní společnosti které spravují majetek, který náleží podílníkům a to v poměru podle vlastněných podílových listů. Je vytvářen investiční společností na základě povolení Komise pro cenné papíry. Na účet podílníků obhospodařuje investiční společnost majetek v podílovém fondu. Liší se vzájemně investičními cíly, rozložením rizika a časovým horizontem, po kterém by měly přinést výnos. Vkladem financí do společného fondu se stáváte investorem. Společně s dalšími investory vytváříte fond. Majetek je spravován profesionálními manažery. Zabývají se vyhledáváním nejvýhodnějších investičních příležitostí fondu. Manažeři provádí výběr jednotlivých cenných papírů, které byste rádi měli ve svém vlastnictví. V závislosti na jejich zkušenostech a situaci na kapitálových trzích roste nebo padá hodnota vašeho majetku ve fondu. Investice do investičního fondu není bez rizika.

Základní typy fondů:

  • Otevřené podílové fondy
  • Uzavřené podílové fondy


Rozdělení otevřených podílových fondů:

Můžeme investovat do několika typů podílových fondů. Každý typ fondu má svá podkladová aktiva(portfolio) dle kterého se dělí na:

  • Fondy peněžního trhu
  • Dluhopisové podílové fondy
  • Akciové podílové fondy
  • Smíšené podílové fondy
  • Nemovitostní podílové fondy
  • Komoditní podílové fondy
  • Zajištěné podílové fondy
  • Fondy fondůVýhody investičních fondů
• Dostupnost a jednoduchost
• Investice na míru
• Dostatek informací
• Přístup na domácí i zahraniční finanční trhy
• Diverzifikace rizika
• Vysoká likvidita - vždy nakoupíte i prodáte
• Profesionalita
• Daňové zvýhodnění

Nevýhody investičních fondů
• Vklady nejsou pojištěny
• Investice je podstatně ovlivněna dobou, kdy je realizována
• Investice je dlouhodobou záležitostí
• Najít správný fond je velmi složité
• Ztráta investiční volnosti
• Poplatky a pohyb devizových kurzů u zahraničních fondů mohou způsobit ztráty


Poplatky investičních fondů
• Vstupní poplatek – až 6%, dluhopisové fondy 3-4%, fondy peněžního trhu do 1%
• Správní poplatek – 0,5 do 2%, je strháván většinou při každém ohodnocení čistého obchodního jmění fondu
• Výstupní poplatek – při vystoupení z investičních fondů

Srovnání podílových fondů

Na následující stránce naleznete srovnání našich doporučovaných podílových fondů, které Vám pomůže se snadněji orientovat v dnešní nabídce.